bo najważniejsze jest zdrowie
– dlatego lasy, ogrody i książki

Nasze książki

uważamy, że są interesujące i potrzebne, a przy tym ładne i niegłupie

Kronika Jagody

kalendarz i pamiętnik zarazem - najważniejsze nasze spotkania i plany

Usługi wydawnicze

piszemy, redagujemy, robimy skład publikacji, całość wysyłamy do druku

Wydawnictwo Jagoda

Przygotowujemy do druku książki, albumy i broszury. Redagujemy teksty oraz robimy skład i korekty publikacji.

zobacz więcej

Obsługa medialna
Od strony medialnej oraz w zakresie promocji i reklamy książek Wydawnictwo Jagoda obsługiwane jest przez Mobilne Biuro Prasowe, Warszawa
Mobilne Biuro Prasowe
tel. kom. +48 600 464 589
e-mail: tekstyprasowe.pl
www.tekstyprasowe.pl
Copyright © 2021